pkgsrc ช้าทำอย่างไร

#pkgsrc ( ของ NetBSD ) อาจจะ build ช้า แต่ถ้าใช้ bmake แทน make มันก็จะไปหา binary package มาให้ก่อนเลย ถ้าเจอก็ไม่ต้อง build ใหม่ ถ้าไม่เจอก็ build กันต่อไป

เทียบกับแบบ pkgsrc แบบ build ล้วน ๆ bmake ก็ทำให้เร็วขึ้นเยอะ

เทียบกับใช้ binary package เพียว ๆ คือไม่ต้อง binary package ไม่ต้องสลับท่าไม่มาระหว่าง build จาก source และ binary

แต่ว่าแบบนี้ Macports ก็ทำได้นะ😛 … คิดว่า FreeBSD ports ก็อาจจะได้

ส่วน bmake นี้สร้างโดย

su -
cd /usr/pkgsrc/bootstrap
./bootstrap

สัตว์ – ในความหมายทั่วไปกับในพุทธศาสนา

นี้คือแบบทั่วไปเอาจากพจนุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒

สัตว์ สิ่งมีชีวิตซึ่งแตกต่างไปจากพรรณไม้ ส่วนมากมีความรู้สึกและเคลื่อนไหวย้ายที่ไปได้เอง”

ส่วนทางพุทธศาสนาว่าอย่างนี้ (เท่าที่เคยได้ยินได้ฟังมา):

“ความพอใจอันใด ราคะอันใด นันทิอันใด ตัณหาอันใด มีอยู่ในรูป ในเวทนา ในสัญญา ในสังขารทั้งหลาย และในวิญญาณ, เพราะการติดแล้ว ข้องแล้ว ในสิ่งนั้น ๆ, เพราะฉะนั้น จึงเรียกว่า ‘สัตว์’ ดังนี้.” [อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาค ๑]

“เพราะเหตุที่มี ความพอใจ ความกำหนัด ความเพลิดเพลิน ความทะยานอยากในรูปแล เป็นผู้ข้องในรูป เป็นผู้เกี่ยวข้องในรูปนั้น ฉะนั้น จึงเรียกว่า สัตว์. เพราะเหตุที่มีความพอใจ ความกำหนัด ความเพลิดเพลิน ความทะยานอยาก ในเวทนา … ในสัญญา … ในสังขาร … ในวิญญาณ เป็นผู้ข้องในวิญญาณ เป็นผู้เกี่ยวข้อง ในวิญญาณนั้น ฉะนั้น จึงเรียกว่า สัตว์.” [พระไตรปิฎก ไทย (ฉบับหลวง)]

ไต้หวันกับเกาหลีใต้

ในโอกาสครบรอบวันสำคัญก่อนจะถึงเที่ยงคืน ผมอยากจะเขียนอะไรสักหน่อยแต่มองออกไปไกล ๆ ตัวบ้าง ในที่ที่ผมไม่เคยไปและไม่รู้จักเท่าไหร่ ไต้หวัน และเกาหลีใต้, ผมคิดว่าเป็นประเทศที่น่าสนใจเพราะมีเศรษฐกิจ ศิลปวิทยาการที่ก้าวหน้า เช่น F4, เปาบุ้นจิ้น, ตำนานรักดอกเหมย, แด(แท?)จังกึม, Full house ภาคแรก, SNSD

หลายท่านอาจจะบอกว่าญี่ปุ่น สิงคโปร์ ก็มีเศรษฐกิจ ศิลปวิทยาการที่ก้าวหน้าเช่นกัน ซึ่งก็จริง แต่ผมคิดว่าไต้หวัน และเกาหลีใต้น่าสนใจกว่าเรื่องการเมืองการปกครอง เท่าที่ผมทราบญี่ปุ่น สิงคโปร์ ถึงแม้จะมีการเลือกตั้ง แต่ปกครองโดยพรรคเดียวมาตลอด[1] ทำให้รู้สึกเหมือนว่าระบอบประชาธิปไตยยังไม่ได้ใช้เต็มที่ เพราะประชาชนก็ไม่ได้มีอำนาจต่อรองจากการกดดันผ่านการเลือกตั้งมากสักเท่าไหร่ ทำให้ผมคิดว่าพวกนี้ไม่น่าสนใจเท่าไต้หวันและเกาหลีใต้

ต่างจากเกาหลีใต้ที่ตั้งแต่ปี 1997 (ขอบคุณข้อมูลจาก LordBright) ก็มีพรรคหน้าใหม่ได้รับเลือกมาปกครองประเทศบ้าง ในปี 2000, 2004 ในไต้หวันก็มีรัฐบาลพรรคอื่นที่ไม่ใช่ก๊กมินตั๋งขึ้นมา ทำให้เห็นว่าพรรคต่างมีโอกาสได้เป็นรัฐบาลจากการเลือกตั้งแล้วได้เสียงข้างมากแต่แรกเลย แบบนี้ผมมองว่าก้าวหน้ากว่า ประชาชนมีอำนาจต่อรองรัฐบาลมากกว่า

อาจจะเป็นไปได้ว่าประชาธิปไตยก็ใช้ได้กับคนเอเชียเหมือนกันแต่ใช้ได้จริง ๆ หรือเปล่า มีอะไรซับซ้อนกว่านั้นไหมผมก็ไม่ทราบ และเหตุให้ไต้หวันและเกาหลีใต้ต่างออกไปจากประเทศอื่น ๆ ก็ยังเป็นที่สงสัยสำหรับผม

[1] ญี่ปุ่นมีรัฐบาลที่ไม่ใช้ LDP ด้วย แต่อยู่ไม่ครบสมัย ขอบคุณปริญญา