ตัดคำบน Firefox ด้วย Carbon API

หลังจากที่มั่วมาได้สักพักก็พอหาท่า ตัดคำบน Firefox ด้วย Carbon API ไม่ได้ใช้ ATSUI แต่ว่าใช้ Core service เลย. ที่จะ post ให้ดูนี่มันอาจจะช้า สกปรก หรือแม้แต่ผิด. แต่มันก็เริ่มจะทำ line breaking ได้ละ :-).

#include "nsComplexBreaker.h"
#include <Carbon/Carbon.h>
#include <stdio.h>

void
NS_GetComplexLineBreaks(const PRUnichar* aText, PRUint32 aLength,
PRPackedBool* aBreakBefore)
{
 OSStatus status = noErr;
 NS_ASSERTION(aText, "aText shouldn't be null");
 TextBreakLocatorRef breakLocator;
 UniCharArrayOffset position;

 status = UCCreateTextBreakLocator(NULL, 0, kUCTextBreakWordMask,
                  &breakLocator);
 UniChar *buf = new UniChar[aLength];
 for(UniCharArrayOffset i = 0; i < aLength; ++i)
 {
  printf("@@@ i=%lu ch=0x%X\n", i, aText[i]);
  buf[i] = aText[i];
 }

 if(status == noErr)
 {
   UniCharArrayOffset offset;
   for(position = 0; position < aLength;)
  {
    UCTextBreakOptions opt = (position == 0 ? kUCTextBreakLeadingEdgeMask : 0);
    UCFindTextBreak(breakLocator,
          kUCTextBreakWordMask,
          opt,
          (const UniChar *)buf,
          aLength,
          position,
          &offset);
          aBreakBefore[offset] = PR_TRUE;
          position = offset + 1;
          printf("!!! position %lu\n", position);
  }
  UCDisposeTextBreakLocator(&breakLocator);
 }
 delete[] buf;
}

intl/lwbrk/src/nsCarbonBreaker.cpp.

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s