Project management tools

วันนี้เดินไปหน้าห้องน้ำผ่านไปเจออาจารย์มะนาว กับอาจารย์ปรีดาคุยกันอยู่. อาจารย์สองท่านพูดกันถึงเรื่องโปรแกรมที่เอามาใช้ทำ Project management. Trac ก็ดูเหมือนต้อง Customize เยอะ. Jira ก็เหมือนจะไม่ฟรี(แบบเบียร์)ในหลายๆ กรณี. MS Project ก็ไม่ฟรีด้วยแล้วก็ไม่ integrate กับ tools อื่นๆ ด้วย. โปรแกรมคล้าย MS Project อย่าง KPluto หรือ OpenProj หรือ GanttProject กึงจะฟรีและ cross-platform แต่ก็มีปัญหาเดียวกับ MS Project ที่ไม่ integrate กับ tools อื่นๆ เช่น revision control เป็นต้น.

ผมก็เลยลองไปดู Trac อีกที. Trac เหมาะกับการทำงานเป็นกลุ่ม มีบอกชัดเจนว่าใครทำอะไร. แล้วก็แต่ละคนก็มี task ของตัวเองได้. แต่ที่ขาดไปน่าจะเป็นส่วนที่บอกว่าต้องทำให้เสร็จเมื่อไหร่. ซึ่งมันก็มีท่าแก้โดยใช้ Timing and Estimation Plugin ที่มี plugin เพิ่มมาแบบ Scrum Burndown ด้วย. นอกจากนั้นสิ่งที่ขาดไปอาจจะเป็น Gantt chart และ PERT ตอนนี้เท่าที่เห็นมีแต่ Gantt Plugin.

ถ้าลง Timing and Estimation plugin และ Gantt plugin ไปแล้ว Trac ก็น่าจะพอเพียงกับ Project ที่มีเร่งรีบแล้ว หรือเปล่า? งานที่หนักจริงๆสำหรับใช้ Trac อาจจะเป็น Deployment แต่ก็อาจจะไม่หนักเท่าไหร่เมื่อเทียบกับโปรแกรมอื่น.

ป.ล. dotProject, Project.Net ก็ดูเหมือนมี feature ครบครันมากมาย. แต่ก็รู้สึกถึงความซับซ้อนยุ่งยากจนอาจจะเกินทน. RedMine ก็น่าสนใจ 🙂

7 thoughts on “Project management tools

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s