Changelog และชื่อ contributor

ทีแรกว่าจะเขียนเรื่อง alignment แบบใช้ space น้อยๆ แต่มันยาวต้องวาดภาพอีกเลยเอาไว้ก่อน. เข้าไปดูเรื่อง Changelog อยากดูว่าต้องเขียนแบบไหน ก็พบข้อผิดพลาดของผมอย่างหนึ่ง ที่ผิดไปจาก GNU Coding Standards. แน่นอนใครๆ ไม่จำเป็นต้องทำตาม GNU Coding Standards, แต่ว่าผมพยายามจะทำ.

เวลามีคน contribute เข้ามาใน program ที่ผมดูแลอยู่ เขามักจะไม่ได้เขียน Changelog มาให้ด้วย. ผมก็เลยต้องมาเขียนให้. ปกติผมจะทำแบบนี้

2008-04-04 Vee Satayamas <v_________@gmail.com>

* titi.c: do something by Who <who@where___.com>

พอมาอ่าน http://www.gnu.org/prep/standards/html_node/Style-of-Change-Logs.html ก็พบเลยว่าไม่ถูกแล้ว. ควรชื่อ contributor ขึ้นไปข้างบนเลยแบบข้างล่างนี้

2008-04-04 Who <who___@where___.com>

* titi.c: do something

รู้ style ที่ถูกแล้ว ช่วงนี้ project ที่ผม maintain ไม่ค่อยมีใคร contribute อะไรมาเท่าไหร่เลย :-P. ของเดิมอาจจะใช้ดีอยู่แล้ว? หรือไม่ก็อาจจะห่วยจนชาวบ้านเลิกใช้ไปแล้ว … ก็เลยยังไม่ได้ลองสักที.

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s