ทับศัพท์: Tubsub API

Tubsub API ของ Naist Lab ที่เกษตรฯ ที่ใช้งานบน HTTP ให้โปรแกรมส่งคำภาษาอังกฤษไปที่ server แล้วก็ตอบกลับไปเป็นภาษาไทย เช่น ส่ง cool ไป ก็ได้ คูลกับมา

tubsube2t_client.py:

import pycurl
import urllib
import sys
import simplejson

def tubsube2t(txt):
 class Output:
  def __init__(self):
   self.o = ""

  def write_func(self, buf):
   self.o += buf

 data = urllib.urlencode(dict(input = txt))

 o = Output()
 c = pycurl.Curl()
 c.setopt(c.URL, "http://vivaldi.cpe.ku.ac.th/~vee/tubsube2t.php")
 c.setopt(c.POST, 1)
 c.setopt(c.WRITEFUNCTION, o.write_func)
 c.setopt(c.POSTFIELDS, data)
 c.perform()
 c.close()
 return simplejson.loads(o.o)

demo.py:

from tubsube2t_client import tubsube2t
print tubsube2t('cool')[0]

พอเอาใช้งานก็จะได้แบบนี้
$ python demo.py
คูล

Download http://vivaldi.cpe.ku.ac.th/~vee/tubsube2t_client-20081024.tar.gz ไปลองเล่นได้. ถ้าเจออะไรผิดพลาด ช่วยแจ้งหน่อยนะครับ ^_^.

โฆษณา

2 thoughts on “ทับศัพท์: Tubsub API

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s