Laemya – A lightweight web framework

ช่วงนี้ผมเขียน PHP ปกติใช้ CakePHP แต่คราวนี้อยากได้อะไรที่บางกว่า CakePHP สักหน่อย แต่ว่าก็ยังติดใช้ CakePHP อยู่ทำไปทำมาก็เลยก็โปรแกรมอะไรบางอย่างออกมา ไม่รู้ว่าเรียกว่า web framework ได้เปล่า แต่ก็แยกมันออกมาและตั้งชื่อว่า “แหลมหญ้า” (laemya) ตามเขาแหลมหญ้าอุทยานแห่งชาติที่ผมไปเที่ยวบ่อยที่สุด

พยายามจะเขียนเป็นแบบ MVC แต่ก็คงไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่ ไม่ได้อาศัพพวก mod_rewrite หลักๆ แล้วก็ยังใช้การไปเรียกไฟล์ตรงๆ เหมือนใช้ PHP ปกติ แต่ว่า มี code บนหัวไฟล์นิดหน่อยที่จะไปโหลดพวก controller และ model มาให้ แบบนี้ เช่นผมจะสร้างเว็บที่ http://localhost/user/laemya.php ผมก็ไปสร้างไฟล์ user/laemya.php ขึ้นมาแบบนี้

<?php
  require_once "../laemya.php";
  laemya_init(__FILE__);
?>
<?php function title() { return "Laemya test page"; } ?>
<?php laemya_header() ?>
<div>
<?php
  print_r($data);
?>
</div>
<?php laemya_footer() ?>

โปรแกรม 2 บรรทัดข้างบนจะไปสร้าง controller และสร้าง model ยัดใส่ controller ไว้ ส่วน $data ที่ไม่รู้มาจากไหนก็คือผลลัพธ์ที่คืนมาจาก controller

ก็เลยต้องไปสร้าง model รอไว้ก่อน ใน model/user.php

<?php
  class User extends AppModel {
    var $table = 'users';

    function __construct() {
      parent::__construct();
    }
}
?>

model นี้ก็ไม่ได้ถึงกับเป็น orm หรอก ก็แค่ไปเรียกใช้ mdb2 อีกที แต่ก็มีตัวช่วยบ้าง ตามที่ผมจะอยากใช้

ตาราง users หน้าตาประมาณนี้

mysql> desc users;
+----------+--------------+------+-----+---------+----------------+
| Field  | Type     | Null | Key | Default | Extra     |
+----------+--------------+------+-----+---------+----------------+
| id    | int(11)   | NO  | PRI | NULL  | auto_increment | 
| username | varchar(255) | NO  | UNI | NULL  |        | 
| realname | text     | NO  |   | NULL  |        | 
| email  | varchar(255) | NO  | UNI | NULL  |        | 
| password | varchar(255) | NO  |   | NULL  |        | 
| group_id | int(11)   | NO  |   | NULL  |        | 
+----------+--------------+------+-----+---------+----------------+
6 rows in set (0.05 sec)

ทีนี้ก็ลองดู controller ชื่อ controller/user_controller.php

<?php
  class UserController extends Controller {
    function laemya() {
      return $this->User->findAll();     
    }
  }
?>

user/laemya.php มันก็จะมาเรียก method ชื่อ laemya ใน UserController เอง แล้ว UserController ก็ไป query database มาแบบง่ายๆ แล้วคืนผลไป

นอกจากข้างบนแล้ว laemya ก็ยังมี feature พวกนี้ (ที่ปกติ framework ก็มักจะมีกันหมด)

 • authentication – พอใส่ var $auth = true; ลงใน controller มันก็จะถูกเรียกใช้งาน ถ้าอยากให้ controller ถูก protect ก็สร้าง method ชื่อ before ใน controller แล้วเรียก $this->checkUser() ใน before
 • column แบบ json ใน model ใส่ var $jsonColumns = array(“ชื่อ column”) แล้ว model ก็จะแปลง json กับ php ให้เวลาสั่ง findAll กับ save
 • มี validator ด้วย โดยสร้าง method ชื่อ validate ใน model แล้ว return array ที่ประมาณ array(‘user’ => ‘is required’) ออกมา
 • กำหนดได้ว่าจะให้ใส่ model ไหนใน controller บ้างใช้ var $uses = array(‘ชื่อ model’, ‘ชื่อ model’ …);
 • พวก $this->redirect และ $this->flash อะไรแบบนี้ก็ใช้ได้ด้วย

อีกนิดหนึ่งคือ laemya ไม่ได้อ่าน scheme ของ database เวลาจะใช้ save ใน model ต้องบอกมันด้วยว่ามี column อะไร type อะไร แบบนี้

<?php
  class MyModel extends AppModel {
    var $table = 'mytable';
    var $jsonColumns = array('tree');
    var $columns = array('owner_id', 'tree');
    var $types = array('integer', 'text');

    function __construct() {
      parent::__construct();
    }
  }
?>

ถ้าอยาก query ซับซ้อนขึ้นหน่อยก็ต้องเขียน SQL

<?php
  class User extends AppModel {
    var $table = 'users';

    function __construct() {
      parent::__construct();
    }
    
    function auth($email, $password) {
      $types = array('text', 'text');
      $password = md5($password);
      $sth = $this->db->prepare("select id from " . 
        $this->table . 
        " where email=? and password=?", $types);
      $data = array($email, $password);
      $result = $sth->execute($data);
      if (PEAR::isError($result)) 
        die($result->getMessage());
      $row = $result->fetchRow(MDB2_FETCHMODE_ASSOC);
      return $row;
    }
  }
?>

หลักแล้วก็ใช้ mdb2 แต่ว่าต่อไปก็อาจจะมีตัวช่วยเพิ่มขึ้น database ต่อที่ไหน ต้องไปแก้ใน cfg/config.php และพร้อม base url …

ถ้าทราบว่ามีโครงการไหนทำแนวๆ นี้อยู่แล้วช่วยบอกผมด้วยนะครับ เผื่อจะเลิกทำเอง

ลืมบอกว่า project อยู่ที่ http://laemya.sourceforge.net/ ตอนนี้ยังไม่มี package ครับ แต่ว่าสามารถโหลดได้โดย

hg clone http://laemya.hg.sourceforge.net:8000/hgroot/laemya/laemya 
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s