ใช้ Tubsub API ผ่าน PHP

ก็เขียน code แบบนี้เลยครับ

<?php
 function tubsub($txt) {
  $txt = urlencode($txt);
  $data = "input=$txt";
  $ch = curl_init("http://vivaldi.cpe.ku.ac.th/~vee/tubsube2t.php");
  curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, 0);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $data);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
  $output = curl_exec($ch);   
  curl_close($ch);
  $ans = json_decode($output);
  return $ans[0];
 }

 print tubsub("toto") . "\n";
?>

เขียนแบบข้างบนโปรแกรมก็จะพิมพ์ออกมาว่าเขียน toto ภาษาไทยเขียนอย่างไร ถ้าจะใช้กับอย่างอื่นก็ copy function tubsub ไปใช้ได้เลยครับ

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s