10 books

@llun tag มา กรณีหนังสือ 10 เล่ม ที่ไม่ต้องคิดมาก และประทับใจ

  1. อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น: แปลมาจากพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐ โดยท่านพุทธทาสและทีมงาน โดยเลือกเฉพาะสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านพูดสอนโดยตรง ผมก็สงสัยมาตลอดว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าอย่างไรกันแน่ วิธีที่ดีที่สุดก็น่าจะเป็นการไปอ่านสิ่งที่เป็นหลักฐานชั้นต้นที่สุดนี่เอง ผมเคยอ่านพระไตรปิฏกฉบับหลวง จริง ๆ ก็ดีแต่ว่ายาวเยอะ อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น เลือกมาบางพระสูตรที่เป็นที่ผมสงสัยพอดี เช่นว่า ตาย (มรณะ) ในอริยสัจคืออะไร เป็นต้น
  2. พุทธวจน: อานาปานสติ รวบรวมโดยทีมวัดนาป่าพง โดยเลือกพระสูตรที่เกี่ยวกับอานาปานสติจากจากพระไตรปิฎกฉบับหลวงและที่ท่านพุทธทาสและทีมงานรวบรวมไว้อีกที [อ่าน]
  3. หลักภาษาไทย โดยพระยาอุปกิตศิลปสาร เล่มนี้เป็นพื้นฐานของหลักภาษาไทยที่เรียนกันในโรงเรียนเลย ไม่รู้ว่าเดี๋ยวนีเปลี่ยนหรือยัง จะเรียกว่าเป็นตำราไวยากรณ์ไทยที่ครบถ้วนเล่มแรกเลยก็ได้ โดยทฤษฎีน่าจะอิงกับไวยากรณ์บาลีมาก อ่านไปก็จะคล้าย ๆ หลักสูตรเปรียญธรรม ประโยค 1
  4. ไวยากรณ์ไทย โดยอาจารย์นววรรณ พันธุเมธา เล่นนี้พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. 2525 แน่นอนทฤษฎีที่ใช้ก็ใหม่กว่าหลักภาษาไทยเล่มข้างบน อ่านแล้วผมรู้สึกคลายความสงสัยบางอย่างจากสิ่งที่เคยเรียนมา
  5. Syntax: A Generative Introduction โดย Andrew Carnie ข้างในเล่มส่วนมากอธิบายทฤษฏีภาษาศาสตร์ของ Noam  Chomsky ที่แทนที่จะมองจากว่ามีคนกลุ่มเล็ก ๆ มากำหนดว่าภาษาควรจะเป็นอย่างไร มาหาว่าจริง ๆ แล้วภาษาที่ผู้ใช้ภาษาใช้กันมันเป็นอย่างไร
  6. Refactoring โดย Martin Flowler จริง ๆ ก็เป็นอีกเล่มหนึ่งที่ยังอ่านไม่จบแต่ประทับใจ ไม่ใช่จะเอาแต่ลบเขียนใหม่ลบเขียนใหม่
  7. รู้จักกับ IBM PC ด้วยตนเอง โดย ประพัฒน์ อุทโยภาศ เล่มนี้ผมอ่านซ้ำไปมา เป็นหนังสือที่ชวนฝัน ผมฝันถึง OS/2 Unix อะไรต่าง ๆ นานา
  8. หนังสือคู่มือ Laser 200 เล่มที่มีโปรแกรมภาษา Basic เล่มเล็ก ๆ
  9. Inferno โดย Dan Brown อันนี้ก็คือเอามาฝึกก่อนสอบ CU-TEP สนุกดีอ่านง่ายกว่า Harry Potter มาก ๆ
  10. Angels & Demons โดย Dan Brown เล่มนี้ซื้อมาฉลอง Kindle ที่ตอนนี้พังไปแล้ว

ไม่ tag คนอื่น ๆ ในที่อื่นไปแล้ว

Advertisements
This เรื่อง was posted in ไม่มีหมวดหมู่. Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s