โยคะในศาสนาพุทธ

ภิกษุ ท. !

ถ้าภิกษุพิจารณาอยู่ รู้สึกว่า “เราเป็นผู้ได้เจโตสมถะในภายใน  แต่ยังไม่ได้อธิปัญญาธัมมวิปัสสนา“  ดังนี้แล้ว.

ภิกษุนั้นพึงตั้งอยู่ในเจโตสมถะในภายใน แล้วประกอบโยคกรรมเพื่อการได้อธิปัญญาธัมมวิปัสสนา.

ภิกษุนั้น ครั้นสมัยอื่น ก็เป็นผู้ได้เจโตสมถะในภายในด้วย ได้อธิปัญญาธัมมวิปัสสนาด้วย

อริยสัจจากพระโอษฐ์ ๒  หน้าที่ ๑๑๔๐

Advertisements
This เรื่อง was posted in ไม่มีหมวดหมู่ and tagged ,. Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s