อยากจะดูว่าเน็ตที่บ้านเจ๊งบ่อยแค่ไหน

อยากจะดูว่าเน็ตที่บ้านเจ๊งบ่อยแค่ไหน ลองหาๆ เครื่องมือดูไม่รู้จะใช้อะไรดี MRTG ก็ไม่น่าจะตรง ลองลง bmon ดูก็ไม่ใช่ ก็เลยเขียนเองไปนิดหน่อย แบบนี้

netmon.bash

#!/bin/bash
export LANG=C
while [ 1 -eq 1 ]; do
	START=`date`
	curl --connect-timeout 10 $1 > /dev/null 2>&1
	if [ $? -eq 0 ]; then
	 STATE="SUCCESS "
	else
	 STATE="FAIL "
	fi
	FINISH=`date`
	echo -e "$STATE\t$START\t$FINISH\t$1"
	sleep 10s
done

เป็น bash script ไปเรียก curl เรียกแล้วมาไม่มาก็พิมพ์ออกมา เวลาเรียกใช้ผมก็ทำแบบนี้

./netmon.bash http://www.yahoo.com > yahoo.log 2> yahoo.elog &

พอมันทำงานไปได้สักพัก ด้วยความขี้เกียจก็มาสั่งแบบนี้

grep ^SUCC yahoo.log | wc -l 
grep ^FAIL yahoo.log | wc -l

ก็จะรู้คร่าวๆ ว่า ใช้ได้กี่ที และ ใช้ไม่ได้กี่ที ผมว่าถ้าจะเปรียบเทียบกันจริงๆ นับเวลาน่าจะดีกว่า แต่มานับครั้งมันก็ง่ายดี

Advertisements

ทดสอบ mirror1.ku.ac.th

ตามโพสนี้

$ curl http://mirror1.ku.ac.th/ubuntu-dvd/karmic/release/ubuntu-9.10-dvd-amd64.iso > test
 % Total  % Received % Xferd Average Speed  Time  Time   Time Current
                 Dload Upload  Total  Spent  Left Speed
100 3981M 100 3981M  0   0 6865k   0 0:09:53 0:09:53 --:--:-- 9034k

ทดสอบเวลาประมาณ 10:30น. 8/2/2553 จากภาควิชาวิศวคอมฯ ม.เกษตรศาสตร์ ที่บางเขน ครับ