สิ่งที่ผมมักจะลืมเวลาใช้ xhtml + svg + javascript

 1. ลืมใช้ xhtml ดูเหมือนว่า svg จะใส่ลงไปใน html 4 ธรรมดาลำบากกว่า xhtml
 2. ลืมเปลี่ยน content-type เวลาส่ง text/html มาเฉยๆ เหมือนมันเจ๊ง ฯ ก็เลยส่ง application/xhtml+xml ไปแทน
 3. ลืมใช้ header ที่ถูกต้อง หลังมาผมปะอันนี้ไปเลย
  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
    "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
  <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang="en">
 4. ผมมักจะเขียน Javascript ด้วย ก็มักจะลืม //<![CDATA[
 5. ลืมว่าใส่ tag ของ svg อย่างไร หลังๆ ผมก็ copy อันนี้มาปะเลย
  <svg width="3cm" height="3cm" id="treeview"
     xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" version="1.1"></svg>
 6. อย่างอื่นๆ ก็คงลืม แบบลืมไปแล้วว่าลืม
Advertisements

Range ใน Javascript

Range นี้ผมใช้ตอนอยากจะดูว่า ข้อความ อะไรที่ถูกเลือกอยู่บ้าง เวลาใช้ก็เขียนแบบนี้

var sel = window.getSelection();
if(sel.rangeCount > 0) 
  var r = sel.getRangeAt(0);

เขียน code แบบนี้ก็จะได้ r ที่เป็น range ออกมา อ่อผมใช้กับ Firefox 3.0.x และ Opera 10.x นะครับ IE 6-8 เข้าใจว่าใช้ไม่ได้ ส่วน chrome กับ safari ก็ยังไม่ได้ศึกษาเท่าไหร่

พอได้ range มา ผมก็รู้ได้ว่า element ไหน โดนเลือกตัวเริ่ม ตัวไหนตัวปิดโดยดูจาก r.startContainer และ r.endContainer ตามลำดับ แต่ว่าใน container อาจจะเป็น Text ก็อาจจะถูกเลือกแค่บางตัวในนั้นก็ต้องมาดู r.startOffset และ r.endOffset อีก

เท่านี้ก็คงพอใช้งานได้แล้ว …