Windows ก็ไม่ได้แพงขนาดนั้น

  1. กรณีที่ซื้อเครื่องใหม่ notebook ตัวเล็กของ HP ขายพ่วง Windows 8.1 มาด้วย ในราคา 9420 บาท ราคาขนาดนี้ซื้อ Chromebook หรือว่า Notebook ที่ลง GNU/Linux เช่น Linpus หรือ Ubuntu มาด้วยยังยากเลย ที่ tohome
  2. กรณีมีเครื่องอยู่แล้ว ซื้อ Windows มาเพิ่มก็เพียง 2920 บาท ที่ advice

ผมมี Windows แท้อยู่ 2 ชุด แต่ว่าส่วนมากแล้วไม่ค่อยได้ใช้ ใน 365 วันผมใช้ Fedora (GNU/Linux) เสีย 340 เห็นจะได้เพราะรู้สึกว่าใช้ง่ายกว่ามาก ๆ

การอัดข้อมูลเยอะ ๆ ใส่ database ในคราวเดียว

ผมเขียนโปรแกรม INSERT ข้อมูลลง PostgreSQL แค่ประมาณ 70000 records ก็กินเวลามาก ๆ เกือบ 2 นาทีมั้ง บางทีก็ต้องใส่เป็นแสนนานกว่านั้นอีก

ท่าแก้ก็อยู่ในคู่มืออยู่แล้ว ใช้ COPY … FROM นั่นเอง

สมมุติว่าผมมี table pos_dict(id int, surface varchar, part_of_speech varchar) แบบนี้นะครับ ผมก็ไปสร้าง CSV รอไว้เลย เช่น

1,"หมา","คำนาม"
2,"กิน","กริยา"
3,"ใน","บุพบท"

ใส่ไว้ที่ /tmp/pos_dict.csv

สมมุติว่า database ชื่อ lexicon ก็สั่งแบบนี้เลย

cat /tmp/pos_dict.csv | psql lexicon -c 'COPY lexicon FROM STDIN WITH (FORMAT CSV)'

ใช้ท่านี้แล้วงานก็เสร็จเร็วขึ้นเยอะเลย

MySQL ก็มีท่าแบบนี้เหมือนกันรู้สึกจะใช้คำสั่ง LOAD DATA มั้ง ตัวอื่น ๆ ก็คงจะมี

ใช้ nodemcu เปิด/ปิด LED ผ่านเว็บ

  • ทีแรกก็เริ่มจากซื้อ nodemcu มาก่อนครับ 270 บาท แล้วผมก็ต่อไปจากขา D2 ผ่าน R เข้าหลอด LED อีกขาก็ต้องลง ground
  • flash firmware ของ nodemcu ด้วย esptool (หาได้จาก github)
  • พอ flash แล้วจริง ๆ เราก็จะเริ่มเข้าไปเล่นได้เลย ผมใช้ minicom ที่เคยใช้ตั้งแต่สมัยใช้ modem สั่ง sudo minicom -D /dev/ttyUSB0 -b 9600 ก็เข้าไปพิมพ์คำสั่งในภาษา Lua ได้เลย
  • แต่พิมพ์เป็นทีทีไม่สะดวกเท่าไหร่ ก็เลยใช้ luatool (หาได้จาก github) upload source ขึ้นไปได้เลย โดยสั่ง sudo luatool.py แค่นี้ไฟล์ init.py จะถูกอัพโหลดขึ้นไป พอเรา restart ก็จะถูกเรียกมาทำงานเลย ไม่ก็ใส่ -r เข้าไปด้วยให้มัน restart ให้ก็ได้
  • ผมลองเขียน web ขึ้นมาด้วย node.js อยู่ที่ http://github.com/veer66/switch สามารถเข้าไปกดเปิดปิดไฟในเว็บได้ ท ่านใดสนใจ load ไปเล่นได้เลย ส่วน nodemcu ก็จะเข้าไปอ่านค่าจาก server แล้วก็ไปเปิดปิดไฟ (code อยู่ใน folder nodemcu)

ภาษาราชการในอาเซียน

ภาษาที่ใช้เป็นภาษาราชการที่มีคนพูดน้อยที่สุดใน ASEAN เท่าที่หามาก็คือภาษาเขมรมีคนพูดประมาณ 17 ล้านคน เทียบกับภาษาเดนมาร์กที่มีคนพูดเพียง 5-6 ล้านคนแล้ว ภาษาเขมรก็ยังมีคนพูดเยอะอยู่ดี

ทีแรกค้นเพื่อจะเขียนบทความแต่คงนอกเรื่องไปหน่อย เลยเอามาเล่าในนี้แทน

อันตรายสายพ่วง

WP_20150319_14_25_49_Pro

วันนี้นั่งทำงานอยู่ จู่ ๆ พัดลมก็ดับไป พร้อมมีกลิ่นไหม้ของพลาสติก ที่พัดลมหรือก็ไม่ใช่ ปรากฎว่าเป็นที่สายพ่วงนี่เอง

ปกติก่อนนอนผมถอดปลั๊กนี้ออก ก็เลยหมดปัญหาตอนกลางคืนไป ถ้าเหตุการณ์เกิดขึ้นตอนกลางคืนและลุกไหม้ขึ้นมาก็อาจจะตายกันได้เลย
ที่ปลอดภัยที่สุดเวลานอนก็อย่าเสียบสายพ่วงทิ้งไว้เลย อีกอย่างถ้าใช้ของที่มันดี ๆ หน่อย … แต่ในความเป็นจริง ๆ หลายที่ที่ผมพบเห็นนอกจากจะใช้สายที่โอกาสเสี่ยงสูงแล้ว ก็ยังเสียบคาไว้ทั้งวันทั้งคืนอีกด้วย น่ากลัวมาก ๆ

โยคะในศาสนาพุทธ

ภิกษุ ท. !

ถ้าภิกษุพิจารณาอยู่ รู้สึกว่า “เราเป็นผู้ได้เจโตสมถะในภายใน  แต่ยังไม่ได้อธิปัญญาธัมมวิปัสสนา“  ดังนี้แล้ว.

ภิกษุนั้นพึงตั้งอยู่ในเจโตสมถะในภายใน แล้วประกอบโยคกรรมเพื่อการได้อธิปัญญาธัมมวิปัสสนา.

ภิกษุนั้น ครั้นสมัยอื่น ก็เป็นผู้ได้เจโตสมถะในภายในด้วย ได้อธิปัญญาธัมมวิปัสสนาด้วย

อริยสัจจากพระโอษฐ์ ๒  หน้าที่ ๑๑๔๐