CakePHP app กับ userdir

เวลาเอา web app ที่เขียนด้วย cakephp ไปใส่ใน userdir เช่น /home/veer/public_html/myapp (ซึ่งมักจะไปตรงกับ url http://hostname/~veer/myapp) มักจะมีปัญหากับ mod_rewrite ขึ้นมา แต่ก็แก้ไม่ยาก เพียงแต่แก้ .htaccess ใน myapp กับ myapp/app/webroot

เดิมทีจะเขียนไว้ประมาณนี้ (ใน myapp กับ myapp/app/webroot ไม่เหมือนกัน แต่ก็แก้เหมือนกัน)


  RewriteEngine on
  RewriteRule  ^$ app/webroot/  [L]
  RewriteRule  (.*) app/webroot/$1 [L]

ก็แก้โดยใส่ RewriteBase เข้าไปเป็นแบบนี้


  RewriteEngine on
  RewriteBase  /~veer/myapp
  RewriteRule  ^$ app/webroot/  [L]
  RewriteRule  (.*) app/webroot/$1 [L]

เสร็จแล้ว

What I did for pylons app deployment.

I try to install my application created on Pylons on the Debian server that has already Apache2 + mod_wsgi + virtualenv + userdir.

What I did:

 1. creating prod.ini by copying development.ini.
 2. Change sqlalchemy.url
 3. set debug = false
 4. write a script in ~/public_html/wsgi-script as follow:
  import os
  import site
  os.environ['PYTHON_EGG_CACHE'] = "/home/myhome/egg"
  site.addsitedir("/home/myhome/wsgiapp/basa2")
  site.addsitedir("/home/myhome/pyenv/PYLONS-1/lib/python2.5/site-packages")
  
  from paste.deploy import loadapp
  APP_CONFIG = "/home/myhome/wsgiapp/basa2/prod.ini"
  application = loadapp("config:" + APP_CONFIG)
  
  
 5. I also modify this file: /home/vee/pydev/PYLONS-1/lib/python2.5/site-packages/Pylons-0.9.7rc3-py2.5.egg/pylons/wsgiapp.py by checking before the command:
  del environ['pylons.pylons']

  following this changeset. (I use Pylons 0.9.7rc3)

The procedures above are just conclusion. I did a lot of trial and error. I also restart Apache web server (I must not have to do). By the ways, it works now.

xmlrpc ด้วย python บน apache

xmlrpc ด้วย python บน apache ผ่าน mod_wsgi. ใช้ xmlrpc บน python เขียนง่ายมากเลย ทั้ง client และ server ดูตัวอย่างจาก http://docs.python.org/library/simplexmlrpcserver.html ได้

แต่ว่า simple server นี้เป็น standalone server แล้วผมก็เจอปัญหาอีกว่า พอเรียกใช้จากเครื่องอื่น ที่ไม่ใช่เครื่องเดียวกันแล้วมั้นช้าๆ ชอบกล เลยเปลี่ยนไปใช้ wsgi-xmlrpc แทน มีคนเขียนไว้ให้แล้วด้วยดีจัง ^_^.

ทีแรกผมก็ลงโปรแกรมจาก easy_install เลย ใช้ easy_install wsgi_xmlrpc อะไรทำนองนี้ก็ลงได้ แต่เล่นไปเล่นมาเจอปัญหาภาษาไทย ก็เลยเอา source code จาก svn trunk ที่ google code มาใช้แทน ถึงตอนนี้ก็ยังใช้ได้ดีอยู่. (วิธีใช้ mod_wsgi กับ userdir เข้าไปดูที่ http://blog.vee-u.com/2008/06/18/mod_wsgi_userdir_ubuntu/ ได้
และ http://blog.vee-u.com/tag/wsgi/ ได้)

เพื่อที่ผมจะได้เอาไว้ดูเองในภายหลังด้วยจึงต้อง post ตัวอย่างสักหน่อย สมมุติ เขียน client แบบนี้

# -*- coding: UTF-8 -*-
import sys
reload(sys)
sys.setdefaultencoding('utf-8')

from xmlrpclib import ServerProxy
server = ServerProxy("http://localhost/test_service.wsgi", encoding="UTF-8")
print server.test_func("ดีจ๊ะ")

พอโปรแกรมทำงานแล้วได้ผลแบบนี้

ดีจ๊ะ ^_^

เวลาเขียน server ก็เขียนประมาณนี้ใน test_service.wsgi

import site
import os

os.environ['PYTHON_EGG_CACHE'] = "/somewhere/egg"
site.addsitedir("/home/vee/pyenv/WSGI-1/lib/python2.5/site-packages")

from wsgiref import simple_server
import wsgi_xmlrpc

def test_func(txt):
  return txt + " ^_^"

application = wsgi_xmlrpc.WSGIXMLRPCApplication(methods=[test_func])

^_^

แยก python environment: Pylons + virtualenv + mod_wsgi

ในเครื่องแม่ข่ายเครื่องหนึ่งอาจจะเป็นไปได้ว่ามีคนใช้ Pylons, Django, Turbogears แถมยังอาจจะใช้ package ของ Python ที่แตกต่างๆ กัน. ถ้าลงทุก package ที่ทุกคนต้องการไว้ในส่วนกลางหมดก็เป็นไปได้ว่าอาจจะมีบาง package ขัดแย้งกัน โดยเฉพาะโปรแกรมเดียวกันที่ต่าง version กัน. มากไปกว่านั้นก็อาจจะต้องกวนให้ sys admin ช่วย install ให้บ่อยๆ ด้วย หรือจะให้ทุกคนลง package ในส่วนกลางได้เองหมด ก็อาจจะกระทบกับเสถียรภาพโดยรวมของระบบ. อย่ากระนั้นเลยใช้ virtualenv มาแยก Python environment ของแต่ละคนเลยดีกว่า.

ผมก็เลยลองลง virtualenv ใช้กับ Apache + mod_wsgi + mod_userdir บน Ubuntu 8.04 บนเครื่องส่วนตัวของผมเองดู. ใน entry นี้ผมสมมุติว่าใช้ Apache + mod_wsgi + mod_userdir ได้อยู่แล้วนะครับ (และ มี setuptools ไว้แล้ว) แต่ถ้าสนใจเรื่องการติดตั้งระบบที่ใช้ mod_wsgi ผมก็เขียนเก็บไว้บ้างเหมือนกันที http://blog.vee-u.com/tag/mod_wsgi/

ลง virtualenv ง่ายมากเพียงสั่ง

$ sudo easy_install virtualenv

ก็เสร็จแล้ว

จากนั้นก็สร้าง directory ไว้ลง package ส่วนตัว โดยสั่ง

$ mkdir $HOME/pyenv

จากนั้นก็เข้าไปจัดการสร้าง enviroment โดย

$ cd $HOME/pyenv
$ virtualenv –no-site-packages BASELINE

แล้วก็สร้าง environment สำหรับลง Pylons
$ virtualenv –no-site-packages PYLONS-1

ก่อนลง Pylons ก็ activate environment นั้นก่อน
$ source PYLONS-1/bin/activate

พอ activate แล้ว prompt จะเปลี่นนเป็น (PYLONS-1)$

จากนั้นก็ลง Pylons 0.9.7 (รุ่นทดลอง), SQLAlchemy 0.4.8 และ PasteDeploy (ไม่ต้อง sudo ด้วย)
(PYLONS-1)$ easy install pylons==0.9.7rc2
(PYLONS-1)$ easy install sqlalchemy==0.4.8
(PYLONS-1)$ easy install PasteDeploy

แล้วก็ไฟล์สำหรับเรียก Pylons จาก wsgi ประมาณนี้

APP_CONFIG = "/home/veer/Develop/pylons/ex1/production.ini"
import os
os.environ['PYTHON_EGG_CACHE'] = "/home/veer/egg"
import sys

# บอกให้ python ไปหา package ที่ที่เราเตรียมไว้
sys.path = []
sys.path.append("/home/veer/pyenv/BASELINE/lib/python2.5/site-packages")
sys.path.append("/home/veer/pyenv/PYLONS-1/lib/python2.5/site-packages")
sys.path.append("/home/veer/Develop/pylons/ex1")

from paste.deploy import loadapp
application = loadapp("config:" + APP_CONFIG)

อะไรที่เขียน /home/veer ต่างๆ นี้คือสิ่งที่ใช้ในเครื่องผม เครื่องอื่นๆ ก็คงใช้ต่างๆ กันไป

เท่านี้เว็บของแต่ละคนก็มี environment ของตัวเองแล้ว อย่างในกรณีนี้ package ต่างๆ ก็มาอยู่ใน $HOME ของแต่ละ user แทนที่จะไปอยู่รวมๆ กันใน /usr/lib ผู้ใช้แต่ละคนก็แก้ได้ สะดวกสบาย

อ้างอิง http://code.google.com/p/modwsgi/wiki/VirtualEnvironments

Pylons + mod_wsgi + mod_userdir

ต่อจาก ติดตั้ง Django ก็ต่อด้วย Pylons. ก่อนหน้าจะพยายามลง Pylons ผมก็ลองพวก WSGIDaemonProcess ไปแล้ว แต่ว่าไม่สำเร็จก็เลยข้ามๆ ไป. ใช้ user เป็น www-data ก็ได้😛.

Pylons ก็มา pattern เดิมๆ ที่อ่านมาจาก http://code.google.com/p/modwsgi/wiki/IntegrationWithPylons เริ่มด้วยสร้าง pylons.wsgi ใน /home/veer/public_html/wsgi-scripts ตามนี้

APP_CONFIG = "/home/veer/Develop/pylons/mydb4/production.ini"
import os
os.environ['PYTHON_EGG_CACHE'] = "/home/veer/egg"
import sys
sys.path.append("/home/veer/Develop/pylons/mydb4")
from paste.deploy import loadapp
application = loadapp("config:" + APP_CONFIG)

แล้วก็สร้าง /home/veer/egg เปลี่ยน permission ( mkdir /home/veer/egg; chmod 777 /home/veer/egg )

แล้วก็แก้สร้าง production.ini โดยการ copy มาจาก development.ini แล้วก็แก้ให้
full_stack = false
และ
debug = false

เท่านี้ก็น่าจะพอใช้ได้แล้ว

ลืมไปผมสร้าง app ไว้ใน /home/veer/Develop/mydb4 นะครับ พวก development.ini ก็อยู่ในนี้ล่ะ