ลิงก์

เปิดไฟล์เสียงด้วย HTML + JavaScript โดยเลือกระหว่าง MP3 และ OGG

เปิดไฟล์เสียงด้วย HTML + JavaScript โดยเลือกระหว่าง MP3 และ OGG

ลองแล้วใช้กับ Firefox, IE (ทั้งบน Windows และ Windows Phone), Chrome, Safari รุ่นล่าสุดของวันที่ 2 ตุลาคม 2556

ใช้ bcrypt กับ mongodo ด้วยกันบน node.js … ใช้ Q ด้วย

  1. โปรแกรมนี้ไปเปิด database เอาข้อมูลของ user ชื่อ foo ออกมา
  2. เสร็จแล้วก็สร้าง password hash โดยที่ไม่ได้เอาข้อมูลของ user มาทำอะไรเลย😛 … แล้วจะรีบ query มาทำไม -_-!
  3. เสร็จแล้วก็ save ข้อมูลของ user ที่มี password hash ลงไปใน mongodb แล้วก็ปิดมันซะ
var Q = require('q');
var bcrypt = require('bcrypt-nodejs');

var mongo = require('mongodb'),
  Server = mongo.Server,
  Db = mongo.Db;

var server = new Server('localhost', 27017, {auto_reconnect: true});
var db_ = new Db('annotedw', server, {safe: true});
var coll_; 
var user_;

Q.ncall(db_.open, db_).then(
	function(db) {
		console.log("OPEN");
		return Q.ncall(db.collection, db, 'user');
	}
)
.then(
	function(coll) {
		console.log("COLL");
		coll_ = coll;
		return Q.ncall(coll.findOne, coll, {'username': 'foo'});
	}
)
.then(
	function(item) {
		user_ = item;
		console.log("CALL HASH");
		return Q.ncall(bcrypt.hash, bcrypt, "password", null, null);
	}
)
.then(
	function(hash) {
		console.log("HASH", hash);
		user_.password_hash = hash;
		return Q.ncall(coll_.update, coll_, {_id: user_._id}, user_);
	}
).then(
	function(update_result) {
		console.log("UPDATE RESULT", update_result);
		db_.close();
	}
)
.fail(
	function(error) {
		console.log("ERROR", error);
	}
);

Q + bcrypt-nodejs

ลองเรียก bcrypt โดยใช้ Q ดู ก็ไม่ยาก ใช้ท่ามาตรฐานได้เหมือนกัน

var Q = require('q');
var bcrypt = require('bcrypt-nodejs');

Q.ncall(bcrypt.hash, bcrypt, "password", null, null)
.then(
	function(hash) {
		console.log("HASH", hash);
		return Q.ncall(bcrypt.compare, bcrypt, "password", hash);
	}
)
.then(
	function(result) {
		console.log("Comparision result:", result);
	}
)
.fail(
	function(err) {
		console.log("ERROR", err);
	}
);

MongoDB Node.js และ Q

ผมจะเขียน web app บน Node.js ให้ไปเปิด database ที่ใช้ MongoDB แต่ว่าเขียนไปแล้วงง function ที่มันซ้อนกันอย่างมาก ก็เลยหาตัวช่วยดูอยู่หลายอย่าง สุดท้ายคิดว่าใช้ Q น่าจะง่ายที่สุดก็เลยลองเขียนดู แต่ว่าเป็น command line นะ

var Q = require('q');
var mongo = require('mongodb'),
  Server = mongo.Server,
  Db = mongo.Db;

var server = new Server('localhost', 27017, {auto_reconnect: true});
var db_ = new Db('annotedw', server, {safe: true});

Q.ncall(db_.open, db_).then(
	function(db) {
		return Q.ncall(db.collection, db, 'corpus');
	}
)
.then(
	function(coll) {
		return Q.ncall(coll.findOne, coll);
	}
)
.then(
	function(item) {
		console.log(item);
		db_.close();
	}
)
.fail(
	function(err) {
		console.log("Error: ", err);
	}
);

ผม save ไฟล์ข้างบนไว้ใน mongotry.js

เวลาเรียกก็ใช้ node mongotry.js แล้วก็ได้ผลแบบข้างล่าง

{ _id: 508ec1e02ca65709fc00000c,
  corpus_id: 12,
  create: Fri Jan 01 2010 00:00:00 GMT+0700 (ICT),
  name: 'KIN_1' }

มันก็พิมพ์ข้อมูลออกมา 1 item ตามต้องการ