ตั้งแต่โพสรูปลง Instagram มารูปนี้คนกด like เยอะที่สุด

http://instagram.com/p/Sqgp3ZsHy0/

ผมเข้าใจว่าเป็นเพราะ tag แต่มิตรสหายท่านหนึ่งบอกว่าไม่เกี่ยว คนก็ชอบวิวสีสวย ๆ อยู่แล้ว

Advertisements

Citar: avoid tagging an empty string

It seem like current verion of citar (a part-of-speech tagger) tags even empty strings. Empty strings must not be tagged and must not be in token list. So I patch it as follow:

diff -Nur citar.orig/tag/tag.cpp citar/tag/tag.cpp
--- citar.orig/tag/tag.cpp	2010-03-08 08:55:32.000000000 +0000
+++ citar/tag/tag.cpp	2010-03-08 08:56:12.000000000 +0000
@@ -90,7 +90,7 @@
 		if (line.isNull())
 			break;
 
-		QStringList splittedLine = line.split(" ");
+		QStringList splittedLine = line.split(" ",  QString::SkipEmptyParts);
 
 		// Get the sequence of words, adding start/end markers.
 		QVector sentence(2, "");

ปรับปรุงการ feed เข้า tlwg/ltn planet

ผมบ้าพลังมากๆ (บางวัน) เลยโพส blog หลาย entry และหลายเรื่อง. แต่ว่าทุกเรื่องมันเข้ามาใน planet หมด แล้วส่วนมากก็ไม่เกี่ยวกับ gnu/linux ตรงๆ ด้วย. เมื่อวานอ่าน bact.blogspot.com แล้วก็นึกถึงที่มะระเคยบอกไว้. ตอนนี้เลยเปลี่ยนมา feed เฉพาะ entry ที่มี tag: linux อยู่เข้า planet เท่านั้น. ทำแบบนี้ผมก็จะ post ได้เยอะๆ โดยไม่ต้องห่วง planet อีกแล้ว เพียงแต่เลือก tag ให้ถูก :-).  ป๋าเทพดำเนินการเปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้วด้วย :-).