เขียน Ruby แบบหลาย thread แล้วเวลาเจ๊งให้มันหยุด

สั่งแบบนี้ใช้ได้เลย debug ง่ายขึ้นเยอะ

Thread.abort_on_exception = true

Advertisements